Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 26 juni 2026

 

Leviticus 19:18

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij zult niet wreken, noch [toorn] behouden tegen de kinderen uws volks; maar gij zult uw naaste liefhebben als uzelven; Ik ben de HEERE!" (Le 19:18 STV)

"Je zult geen wraak op iemand nemen of haatdragend tegenover iemand zijn. Integendeel: je moet de ander liefhebben zoals je jezelf liefhebt. Ik ben de Heer."

"Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HERE."

"door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER."

"Wees niet haatdragend of wraakzuchtig, maar heb uw naaste net zo lief als uzelf, want Ik ben de HERE."

 

Overdenking van vandaag:

Vasthouden aan bitterheid en grieven levend houden verbruikt energie. Het laat weinig energie over om anderen te zegenen, God te loven of te genieten van het leven. De enige manier om over een bitter hart naar anderen heen te komen is om hen actief lief te hebben en te dienen op manieren die hun leven zegent. Als we dit niet kunnen omdat we het gevoel hebben dat dit niet het juiste ding is om te doen, doen we het omdat we God kennen en hem blij willen maken!

 

Gebed:

Vader van licht, liefde en genade, verwijder alstublieft alle cynisme of plezier in het zien vallen van anderen om me heen. Help me een redder te zijn in plaats van iemand die negeert. Ik wil dat uw genade gezien wordt in mijn vriendschappen. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

25 juni 2026 Jeremia 23:24
24 juni 2026 2 Thessalonicensen 3:3
23 juni 2026 Jesaja 40:31
22 juni 2026 Psalm 121:7-8
21 juni 2026 Psalm 91:1
20 juni 2026 Markus 8:36
19 juni 2026 Efeziėrs 5:25-26
 

Home