Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 19 juni 2026

 

Efeziėrs 5:25-26

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, [haar] gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;" (Efe 5:25-26 STV)

"Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus zijn kerk heeft liefgehad: hij heeft zijn leven voor haar gegeven. Dat deed hij om haar aan God te wijden; hij maakte haar rein door het waterbad en het woord,"

"Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft, om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord,"

"Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden"

"Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan Zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde. Christus zonderde Zijn Gemeente voor Zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde."

 

Overdenking van vandaag:

Voor mannen, er is offerende liefde in ons doel en doel in ons offer. Wij geven onszelf om onze vrouw lief te hebben. Jezus is ons voorbeeld hier en hij gaf alles op. Zijn doel? Ons heilig en mooi maken voor God. Onze motieven horen even offerend als zuiver te zijn bij het opgeven van onze rechten om onze vrouw te zegenen en lief te hebben.  

Zoals Paulus ons herinnert in Efeziėrs 5:21, horen wij ook ons te onderwerpen, maar dit betekent niet willoosheid, het betekent dienen en opoffering om te zegenen en glorie te brengen aan Christus.

 

Gebed:

Heilige God, help ons gezin vol van liefde te zijn en laat het bij mij beginnen, vandaag, in mijn gezin. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 juni 2026 Efeziėrs 6:4
17 juni 2026 Psalm 68:4-5
16 juni 2026 Psalm 103:13
15 juni 2026 Spreuken 23:24
14 juni 2026 Filippensen 3:20
13 juni 2026 Lukas 11:13
12 juni 2026 Psalm 19:1-2
 

Home