Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 17 juni 2026

 

Psalm 68:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"(68–5) Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam; hoogt de wegen voor Dien, Die in de vlakke velden rijdt, omdat Zijn Naam is HEERE; en springt op van vreugde voor Zijn aangezicht. (68–6) Hij is een Vader der wezen, en een Rechter der weduwen; God, in de woonstede Zijner heiligheid." (Ps 68:4-5 STV)

"Zing voor God, zing hem toe. Maak de weg vrij voor hem die rijdt over wolken. Zijn naam is: de Heer! Juich hem toe!

"Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt; HERE is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning;"

"Zing voor God, bezing zijn naam, maak ruim baan voor hem die door de vlakten rijdt, HEER is zijn naam, jubel als hij verschijnt: vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf."

"Zing voor God, zing psalmen ter ere van Zijn naam. Maak een effen weg voor Hem die door de vlakten nadert. Zijn naam is HERE, jubel het uit voor Hem. Hij is een vader voor ouderloze kinderen en komt op voor de rechten van de weduwen; Hij is God, Die woont in Zijn heilig huis."

 

Overdenking van vandaag:

Ik kan het niet helpen, maar denk aan wat Jakobus, Jezus' broer zei: "Zuivere godsdienst, onbesmet voor God de Vader is dit: houd jezelf onbesmet en zorg voor wezen en weduwen in hun nood." Jezus toonde duidelijk dat dit het Vaders hart was in zijn dienen. Nu is het aan ons om ermee door te gaan!

 

Gebed:

Vader, mag mijn leven, mijn medeleven en mijn dienen uw hart weerspiegelen voor diegenen die zorg en bescherming en liefde nodig hebben. Geef me ogen om deze nood duidelijker te zien en een hart om meer zeker te reageren zodat uw liefde door mij heen getoond kan worden. In de kostbare naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 juni 2026 Psalm 103:13
15 juni 2026 Spreuken 23:24
14 juni 2026 Filippensen 3:20
13 juni 2026 Lukas 11:13
12 juni 2026 Psalm 19:1-2
11 juni 2026 Psalm 46:10
10 juni 2026 Kolossensen 3:13
 

Home