Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 21 maart 2024

 

Romeinen 3:21-22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid." (Ro 3:21-22 STV)

"Maar nu, in onze tijd, heeft God duidelijk gemaakt dat hij de mens buiten de wet om rechtvaardigt. De Wet en de Profeten bevestigen het: God rechtvaardigt de mensen door hun geloof in Jezus Christus, hij spreekt allen vrij die geloven. Er is geen verschil meer tussen de een en de ander:"

"Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid."

"Gods gerechtigheid, waarvan de Wet en de Profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar: God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid."

"Maar nu is aan het licht gekomen dat God de mens buiten de wet om vrijspraak wil geven. Daar is in de Boeken al op gewezen. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. Dit geldt voor alle mensen die in Hem geloven, wie zij ook zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Het oude testament ziet uit naar een nieuwe tijd, een tijd waarin de wet niet de basis is van gerechtigheid. De Wet en Profeten getuigen van deze tijd. Deze gerechtigheid komt van God en is gebouwd op het offerend werk van Jezus, die ons bevrijdt van de wet en ons Gods genade brengt.  

Het echte probleem voor ons is vertrouwen - momenteel verwarren velen geloven met eenvoudigweg iets denken in iemands hoofd, terwijl de bijbel geloof ziet als iets dat een deel is van ons hart en ons gedrag verandert.  

Dus wat is de basis waarop jij jouw leven heden bouwt? Wat is de maat van jouw gerechtigheid? Aan wat is jouw veiligheid gebonden? Dank God dat we ons leven, onze toekomst en onze verlossing aan Jezus Christus kunnen toevertrouwen en niet aan het volgen van de wet.

 

Gebed:

Dierbare Vader, dank u dat u mij een Heiland geeft in Jezus. Dank u dat u mij rechtvaardig verklaart door het offer van uw Zoon. Help me alstublieft als ik mijn leven en heil toevertrouw aan Jezus, zodat zijn leven en karakter geļllustreerd kan worden in de manier waarop ik leef. In Jezus' heilige naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 maart 2024 Efeziėrs 3:20-21
19 maart 2024 Handelingen 3:19-20
18 maart 2024 2 Korinthiėrs 3:18
17 maart 2024 Filippensen 3:17
16 maart 2024 Johannes 3:16-17
15 maart 2024 Genesis 3:15
14 maart 2024 Markus 3:14
 

Home