Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 9 januari 2024

 

Kolossensen 1:9

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;" (Col 1:9 STV)

"Sinds de dag dat we dit hebben gehoord, houden we dan ook niet op voor u te bidden. We vragen, dat u, om Gods wil geheel te leren kennen, vervuld wordt met grote wijsheid en geestelijk inzicht."

"Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,"

"Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt."

"Daarom blijven wij, sinds wij dat hebben gehoord, steeds voor u bidden. Wij vragen God u te laten begrijpen wat Hij wil dat u doen zult. Wij vragen voor u om wijsheid en geestelijk inzicht,"

 

Overdenking van vandaag:

Paulus schreef deze woorden aan de christenen in Kolosse, maar hij was er nooit geweest. Ondanks zijn gebrek aan "persoonlijke" kennis, diende hij de Kolossenzen overtuigend. Hij bad speciaal voor hen om God en zijn wil beter te kennen.  

Wat een geweldig idee! Laten we een missie-kerk vinden (binnenstad, overzee, vijandige omgeving) en beginnen telkens te bidden voor deze congregatie, God vragende om hen te helpen hem en zijn wil meer volledig te kennen.

 

Gebed:

Heilige en alle machtige God, zegen mijn kerk-familie met een diepere kennis en waardering van uw aard, karakter en genade. Daarbij, zegen alstublieft ___ (voeg jouw kerk van missie toe) met groei, gezondheid en vooral, kennis van u. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 januari 2024 Jozua 1:8
7 januari 2024 1 Johannes 1:7
6 januari 2024 1 Thessalonicensen 1:6
5 januari 2024 2 Petrus 1:5-7
4 januari 2024 Jakobus 1:12
3 januari 2024 HebrŽen 1:3
2 januari 2024 Johannes 1:2-3
 

Home