Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 10 juni 2026

 

Kolossensen 3:13

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand [enige] klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, [doet] ook gij alzo." (Col 3:13 STV)

"elkaar en vergeef elkaar, als iemand over een ander te klagen heeft. Vergeef zoals de Heer ook u vergeven heeft."

"Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo."

"Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven."

"Verdraag en vergeef elkaar als iemand iets tegen u heeft. Volg hierin het voorbeeld van Christus, Die u zonder meer vergeven heeft."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe kan ik een broeder of zuster niet vergeven voor wie Christus gestorven is, terwijl ik weet wat God gaf om mij te vergeven?

 

Gebed:

Heilige Vader, ik beloof vandaag om alle wrok of bitterheid die ik heb tegen één van uw kinderen, los te laten. Het spijt me dat ik uw genade en barmhartigheid die u over mij uitgestort hebt niet weerspiegel. Abba Vader, ik heb de hulp van uw Heilige Geest nodig om de overtuiging los te laten dat er onrecht begaan is tegen mij en om mensen die me kwetsen als volwaardige broers en zussen in uw gezin te behandelen. Geef mij kracht bij mijn belofte om uw voorbeeld in vergevensgezindheid op te volgen, zelfs wanneer het moeilijk is. Door Jezus bid ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 juni 2026 Matthëus 7:13-14
8 juni 2026 Habakuk 3:19
7 juni 2026 Psalm 90:2 en 4
6 juni 2026 Efeziërs 3:17-19
5 juni 2026 1 Thessalonicensen 5:11
4 juni 2026 1 Kronieken 29:11
3 juni 2026 Spreuken 15:1
 

Home