Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 6 juni 2026

 

EfeziŽrs 3:17-19

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt; Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods." (Efe 3:17-19 STV)

"Dan kan uw hart door het geloof de blijvende woning zijn van Christus. Ook bid ik dat u geworteld en verankerd mag zijn in de liefde, en dat u met allen die hem toebehoren in staat zult zijn te bevatten hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Christus is, en te begrijpen dat die liefde elke kennis te boven gaat. Moge u geheel vervuld worden van de volheid van God!"

"opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods."

"zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid."

"Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. Dan zult u, samen met alle gelovigen, zien hoe breed, lang, hoog en diep de liefde van Christus is. U zult ervaren en begrijpen dat die liefde van Christus ons menselijk verstand te boven gaat. Uw hele wezen zal dan vol van God zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Liefde die kennis overtreft. Dat is heel moeilijk uit te leggen, maar als jij jouw partner voor tientallen jaren hebt liefgehad en hij of zij zo dicht bij jou is als een lichamelijk orgaan, ervaar je wat dit betekent. Als je een kind liefhebt en doet voor een ander mens wat je nooit gedroomd had te kunnen doen, begrijp je deze zin.  

En als je voor God staat, aangenomen als een volwaardige erfgenaam van al zijn grote rijkdom, een broer of zus van Jezus Christus de Heer, en weet dat je gezien wordt als heilig, zonder verwijt en onberispelijk, begin je deze zin te begrijpen.

 

Gebed:

Heilig en ongelooflijke God, help mij om in mijn ziel de liefde te kennen die groter is dan woorden en kennis zodat ik niet alleen als u kan worden, maar dat ik mag kennen uit ervaring net zoals ik u ken in geloof. Door Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 juni 2026 1 Thessalonicensen 5:11
4 juni 2026 1 Kronieken 29:11
3 juni 2026 Spreuken 15:1
2 juni 2026 HebrŽen 9:28
1 juni 2026 Openbaring 21:2-4
31 mei 2026 1 Thessalonicensen 4:16-17
30 mei 2026 Psalm 56:4
 

Home