Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 20 maart 2024

 

Efeziėrs 3:20-21

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht, die in ons werkt, Hem, [zeg] [ik], zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen." (Efe 3:20-21 STV)

"Aan hem die blijkens de kracht die in ons werkt, in staat is oneindig veel meer te doen dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken: aan hem komt de eer toe in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd en eeuwig, in alle generaties! Amen."

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen."

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen."

"God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Hem komt voor altijd en eeuwig alle eer toe in de Gemeente door Jezus Christus. Amen!"

 

Overdenking van vandaag:

We hebben veel meer kracht dan we vaak beseffen. Deze ongelooflijke kracht werkt in ons (zie Efeziėrs 1:18-19). Deze belofte van kracht is echter gebonden aan twee mogelijkheden die God ons dagelijks geeft.  

Ten eerste, het is gebaseerd op actief vragen aan God om geweldige dingen te doen gebaseerd op een heilig gekregen verbeelding. Ten tweede, het is gebaseerd op ons leven om God glorie te brengen. Dus laten we vragen, denk je in en geef God glorie; laten we hem dan loven dat hij veel meer dingen doet dan we vragen of zelfs bedenken!

 

Gebed:

Vader in de hemel, vergeef me voor mijn nietszeggende dromen, mijn egoļstische gebeden en mijn kortzichtige doelen. Ontwaak mijn hart voor uw wil en open mijn ogen voor uw plannen door de kracht van uw Heilige Geest. Als u dit doet, liefdevolle Vader, doe het alstublieft voor uw glorie en lof. In Jezus' naam vraag ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 maart 2024 Handelingen 3:19-20
18 maart 2024 2 Korinthiėrs 3:18
17 maart 2024 Filippensen 3:17
16 maart 2024 Johannes 3:16-17
15 maart 2024 Genesis 3:15
14 maart 2024 Markus 3:14
13 maart 2024 Galaten 3:13
 

Home