Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 12 juni 2026

 

Psalm 19:1-2

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19–2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. (19–3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap." (Ps 19:1-2 STV)

"De hemel getuigt van Gods grootheid, het gewelf verkondigt wat hij heeft gemaakt. (19-3) De ene dag geeft het door aan de andere, de ene nacht maakt het aan de volgende bekend."

"De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen; de dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht."

"De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht."

"De hemelen vertellen over Gods grote eer en de wijde luchten spreken over Zijn scheppend werk. De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht."

 

Overdenking van vandaag:

Gods stem spreekt altijd. Zijn getuigen spreken van zijn glorie, majesteit en scheppende genade. Het heelal roept luid met vreugde dat achter haar ingewikkelde schoonheid en lamleggende macht Degene is die leven, doel en intentie gaf aan het geheel.

 

Gebed:

Grote God, Schepper van de talloze hemelen en van onze eigen kleine blauwe planeet, ik dank u dat u de geluiden uit het hart hoort van iemand die zo klein is in een universum dat zo groot is. Ik hou van u, bewonder u, vertrouw u en aanbid u in verwondering. Wees verheven in mijn leven, in mijn woorden en in mijn daden vandaag. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 juni 2026 Psalm 46:10
10 juni 2026 Kolossensen 3:13
9 juni 2026 Matthëus 7:13-14
8 juni 2026 Habakuk 3:19
7 juni 2026 Psalm 90:2 en 4
6 juni 2026 Efeziërs 3:17-19
5 juni 2026 1 Thessalonicensen 5:11
 

Home