Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 31 mei 2026

 

1 Thessalonicensen 4:16-17

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen." (1Th 4:16-17 STV)

"Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en Gods bazuin klinkt, zal de Heer zelf afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; daarna worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn."

"want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen."

"Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn."

"Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Wat heb je dat voor eeuwig is? De meeste dingen die we hebben vallen uit elkaar, breken of lopen vast in een korte tijd. Maar we hebben drie dingen die eeuwig zijn: God, onze christelijke vrienden en onze lof van God. Deze zijn eeuwig.

 

Gebed:

God, ik kijk uit naar de dag van uw volgende grote verrassing. Ik sluit me aan bij de engelen, op mijn tenen staande als ik kijk naar de wolken om mijn Heer en uw Zoon te zien terugkeren in glorie en de verwelkoming te ontvangen en de eer die hij verdient. Ik prijs u nu voor die dag, hoewel ik het alleen zie door geloof. Weet alstublieft dat het mijn wens is om u te dienen, totdat ik u zie op die dag, zelfs wanneer mijn zwakte in de weg staat om het zo volledig te tonen als ik zou moeten. Ik bied u mijn oprechte dank en lof in Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 mei 2026 Psalm 56:4
29 mei 2026 Psalm 103:17-18
28 mei 2026 Romeinen 12:15
27 mei 2026 Handelingen 20:24
26 mei 2026 Johannes 3:17
25 mei 2026 Jakobus 1:19
24 mei 2026 Romeinen 12:10
 

Home