Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 19 maart 2024

 

Handelingen 3:19-20

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is;" (Hnd 3:19-20 STV)

"Begin dus een nieuw leven en keer terug naar God, dan zullen uw zonden u worden kwijtgescholden. Dan zal de Heer zorgen dat de tijd aanbreekt dat alle druk zal zijn weggenomen en zal hij de Christus zenden die hij voor u bestemd heeft: Jezus."

"Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;"

"Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus,"

"Heb er dus berouw over en bekeer u tot God; dan zal Hij uw zonden wegdoen, zodat een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. Hij zal dan Jezus weer naar u toe sturen, van Wie al tevoren vaststond dat Hij uw Messias zou zijn."

 

Overdenking van vandaag:

Wanneer was de laatste keer dat je jezelf terugvond afdwalende van een hartstochtelijke wandeling met de Heer? Aanmoedigende tijden komen wanneer we ons hart en leven veranderen om te leven voor God en met God in ons dagelijks leven!  

In feite heeft Jezus ons gezegd dat hij zich aan ons zal openbaren als wij gehoorzaam voor hem leven (zie Johannes 14:15-21). Zijn thuis zal in ons zijn, totdat hij voor ons terugkeert en we de tijd krijgen om te genieten van de ultieme verkwikking - met hem naar huis gaan om voor eeuwig met hem te zijn.

 

Gebed:

Abba Vader, ik geef vandaag bewust mijn leven aan u. Ik vraag voor uw vergeving voor elke zonde die ik heb begaan. Verkwik me alstublieft door een dieper bewustzijn van Jezus' heerschappij en aanwezigheid in mijn leven vandaag. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 maart 2024 2 Korinthiėrs 3:18
17 maart 2024 Filippensen 3:17
16 maart 2024 Johannes 3:16-17
15 maart 2024 Genesis 3:15
14 maart 2024 Markus 3:14
13 maart 2024 Galaten 3:13
12 maart 2024 Kolossensen 3:12
 

Home