Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 27 mei 2022

 

Handelingen 20:24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods." (Hnd 20:24 STV)

"Aan mijn leven hecht ik niet de minste waarde, als ik maar mijn weg kan afleggen en de taak volbrengen die de Heer Jezus mij heeft opgelegd: te getuigen van het goede nieuws over Gods goedheid, zijn genade."

"Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen."

"Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb: getuigen van het evangelie van Gods genade."

"Maar ik geef niets om mijn eigen leven. Ik hoop alleen dat ik mijn doel mag bereiken en de opdracht die de Here Jezus mij heeft gegeven tot een goed einde mag brengen. Ik moet andere mensen het goede nieuws vertellen van de genade van God."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe belangrijk is genade? Paulus zei dat vertellen over die genade belangrijker voor hem was dan zijn leven! In feite, dat was zijn leven na zijn bekering tot Jezus!

 

Gebed:

Almachtige God, Heilige Vader, ik dank u voor uw rijkelijke genade, bewezen en volledig getoond in het sturen van Jezus om voor mij te sterven. Als uw kind, en in dank voor uw offer-geschenk, zeg ik u mijn leven toe, mijn liefde en mijn alles. Door Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

26 mei 2022 Johannes 3:17
25 mei 2022 Jakobus 1:19
24 mei 2022 Romeinen 12:10
23 mei 2022 Romeinen 15:2
22 mei 2022 Galaten 5:13
21 mei 2022 1 Korinthiėrs 1:10
20 mei 2022 Romeinen 15:5-6
 

Home