Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 21 mei 2026

 

1 Korinthiërs 1:10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en [dat] onder u geen scheuringen zijn, maar [dat] gij samengevoegd zijt in eenzelfden zin, en in een zelfde gevoelen." (1Co 1:10 STV)

"Broeders en zusters, ik doe een beroep op u in naam van onze Heer Jezus Christus: wees allen eensgezind en vermijd partijvorming; wees één in denken en gevoelen."

"Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, een van zin en een van gevoelen."

"Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn."

"Maar, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer een van hart en ziel bent."

 

Overdenking van vandaag:

Als mensen in onze gemeenten goed met elkaar opschieten, moeten de leiders van deze kerken ons eraan herinneren hoe belangrijk het is. Jezus' laatste gebed was dat we één zouden zijn. Waarom?  

Zodat de wereld zou weten dat de Vader hem had gezonden. Eenheid is niet belangrijk, het is essentieel; niet alleen als een theorie of theologie, maar als een dagelijkse praktijk onder de mensen die Jezus aanvaarden als Heer.

 

Gebed:

Heer Jezus, u hebt al mijn gebeden gepresenteerd aan onze Vader en ik dank u voor deze genade. Ik beloof dat ik alles zal doen wat ik kan om glorie aan onze Vader te brengen, in vrede te leven en te dienen in eenheid met mensen die tot u behoren. Zegen alstublieft onze familie van de kerk met meer passie voor de eenheid die u wenst. In Jezus' naam en door de gezegende Heilige Geest bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 mei 2026 Romeinen 15:5-6
19 mei 2026 Jakobus 3:17-18
18 mei 2026 Hebrëen 6:10
17 mei 2026 Romeinen 11:33
16 mei 2026 Zefanja 3:17
15 mei 2026 Prediker 11:5
14 mei 2026 Psalm 139:13-14
 

Home