Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 20 mei 2026

 

Romeinen 15:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Doch de God der lijdzaamheid en der vertroosting geve u, dat gij eensgezind zijt onder elkander naar Christus Jezus; Opdat gij eendrachtelijk, met een mond, moogt verheerlijken den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus." (Ro 15:5-6 STV)

"Moge God, de bron van volharding en bemoediging, u helpen om met elkaar eensgezind te leven in de geest van Christus Jezus. Dan kunt u één van hart en uit één mond lof brengen aan God, die de Vader is van onze Heer Jezus Christus."

"De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar [het voorbeeld van] Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit een mond de God en Vader van onze Here Jezus Christus moogt verheerlijken."

"Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus."

"Het is mijn vurige verlangen dat God, Die ons volharding en moed geeft, ervoor zal zorgen dat u een van hart en ziel Christus zult volgen. Dan kunt u, eensgezind en eenstemmig, de God en Vader van onze Here Jezus Christus loven en prijzen."

 

Overdenking van vandaag:

Eenheid is afkomstig van Gods Geest bij het volgen van Jezus. Maar eenheid heeft een veel dieper doel dan ons samenkomen met elkaar. Jezus bad dat we één zouden zijn zodat de wereld zou weten dat God Jezus naar de wereld stuurde als zijn Zoon (Johannes 17). Wij willen verenigd zijn, zodat onze lof glorie kan brengen aan God. 

Eenheid is veel meer dan een doel. Eenheid is een proces waarbij de wereld leert van Jezus. Tegelijkertijd verheerlijken wij de Vader die Jezus stuurde om ons te redden. Anderen naar Jezus leiden en God verheerlijken: daar draait het om wanneer je leeft voor Jezus! Laten we eenheid tot onze passie maken!

 

Gebed:

Grote en almachtige God, Eeuwige Sterkte voor iedereen die uw naam aanroept, ik bied mijn excuses aan en vraag vergeving voor alles wat ik gedaan heb en elk woord dat ik gesproken heb en waarmee ik anderen in uw gezin pijn heb gedaan en een wond bracht aan de eenheid van uw kerk. Zegen alstublieft mijn inspanningen wanneer ik minder mijn wil zoek, probeer te leven voor uw glorie en anderen probeer aan te moedigen. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 mei 2026 Jakobus 3:17-18
18 mei 2026 Hebrëen 6:10
17 mei 2026 Romeinen 11:33
16 mei 2026 Zefanja 3:17
15 mei 2026 Prediker 11:5
14 mei 2026 Psalm 139:13-14
13 mei 2026 Spreuken 31:30
 

Home