Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 15 mei 2026

 

Prediker 11:5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, [of] hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere [vrouw], alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt." (Pre 11:5 STV)

"Je weet niet wanneer de wind gaat draaien, je weet niet hoe het leven groeit in de buik van een vrouw; zo weet je ook niet wat de almachtige God allemaal doet."

"Zoals gij de weg van de wind evenmin kent als het gebeente in de schoot van een zwangere vrouw, zomin kent gij het werk van God, die alles maakt."

"Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt."

"Gods wegen zijn net zo ondoorgrondelijk als die van de wind en als de manier waarop een menselijke geest wordt geplaatst in een ongeboren baby."

 

Overdenking van vandaag:

Ik weet het niet. Ik weet het niet! Dat moet één van de moeilijkste zinnen zijn voor ons om te gebruiken. Maar, denkende over God en zijn wegen, is dat echt alles wat we kunnen zeggen. Wat we weten over God is alleen dat waarvoor hij in zijn genade heeft gekozen om aan ons te onthullen. Hij is het Mysterie van mysteries. Hij is de hoogste kenbare Onbekende. Maar wat we wel van hem weten, wat hij ons geopenbaard heeft in Jezus, is niet alleen formidabel en geweldig, maar liefdevol en barmhartig.

 

Gebed:

Aan u, God, kan ik alleen mijn verwondering en ontzag geven. Wanneer ik kijk naar de uitgestrektheid van het heelal waarin onze kleine blauwe planeet draait in zijn bestaan, ben ik nederig voor uw wonderbaarlijk ingewikkelde en uitgebreide oppergezag. Tegelijkertijd Abba Vader, waardeer ik uw nabijheid. U bent de God ver boven alles wat ik weet, de God die uitstijgt boven tijd en ruimte, en ook God mijn Vader die altijd in de buurt is. Dank u dat u toegankelijk bent maar niet te doordringen, beschikbaar maar niet controleerbaar. Ik dank u en prijs u in de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 mei 2026 Psalm 139:13-14
13 mei 2026 Spreuken 31:30
12 mei 2026 Spreuken 31:10 27-28
11 mei 2026 Efeziërs 4:32
10 mei 2026 Matthëus 18:15
9 mei 2026 Romeinen 8:1-2
8 mei 2026 Kolossensen 4:5-6
 

Home