Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 14 mei 2026

 

Psalm 139:13-14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want Gij bezit mijn nieren; Gij hebt mij in mijner moeders buik bedekt. Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel." (Ps 139:13-14 STV)

"U weefde mij in de schoot van mijn moeder, u deed mij ontstaan. Ik dank u, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt. Alles wat u maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed."

"Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel."

"U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel."

"U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan."

 

Overdenking van vandaag:

Ik ben gemaakt door God! Jij bent door God gemaakt. Net zo zeker als IEDEReen door God is gemaakt, zijn wij door God gemaakt. Hij kende ons voordat iemand wist dat we er waren. Hij had plannen voor ons voordat iemand onze komst gepland had. En hij heeft ons goed gemaakt! Hoe weten we dat? Kijk eens naar alles wat God gemaakt heeft.

 

Gebed:

Almachtige God, mijn Heiland en Verlosser, dank u dat u mij kende voordat ik in staat was om te weten. Dank u voor het kiezen van mijn leven en het aan mij gaf. Ik dank u voor de geschenken, vaardigheden en talenten die u mij gegeven hebt. Help me nu alstublieft te leven alsof ik speciaal gemaakt was door u, want dat ben ik! Door Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 mei 2026 Spreuken 31:30
12 mei 2026 Spreuken 31:10 27-28
11 mei 2026 EfeziŽrs 4:32
10 mei 2026 MatthŽus 18:15
9 mei 2026 Romeinen 8:1-2
8 mei 2026 Kolossensen 4:5-6
7 mei 2026 1 Thessalonicensen 5:16-18
 

Home