Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 11 mei 2026

 

EfeziŽrs 4:32

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft." (Efe 4:32 STV)

"Wees goed en hartelijk voor elkaar en vergeef elkaar zoals God u heeft vergeven in Christus."

"Maar weest jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft."

"Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft."

"Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonden heeft vergeven om wat Christus voor u deed."

 

Overdenking van vandaag:

Wees aardig en meelevend - twee eigenschappen waarvan het lijkt alsof ze schaars zijn. Misschien is het omdat we de verkeerde helden een hoge plaats geven. Helaas worden deze twee eigenschappen vaak eerder gezien als een teken van zwakte dan sterkte. Mensen vergeven zoals God ons vergeving gaf vereist veel moed en veel sterkte. Dus laten we sterk zijn!

 

Gebed:

Heilige God, er is geen manier waarop ik u voldoende kan bedanken dat u zoveel opofferde om mij te vergeven. Dus vandaag zeg ik toe meer als u te zijn: meer uw goedheid en genade te delen met degenen die mij pijn gedaan hebben. Vandaag vraag ik u mij te helpen mijn bitterheid voor ... los te laten en ik vraag u deze persoon te zegenen met uw goedheid en genade. Door de kracht van Jezus' voorbeeld vraag ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 mei 2026 MatthŽus 18:15
9 mei 2026 Romeinen 8:1-2
8 mei 2026 Kolossensen 4:5-6
7 mei 2026 1 Thessalonicensen 5:16-18
6 mei 2026 Jakobus 5:16
5 mei 2026 Filippensen 4:6-7
4 mei 2026 2 Kronieken 7:14
 

Home