Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 10 mei 2026

 

Matthëus 18:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen." (Mt 18:15 STV)

"'Als je broeder iets misdaan heeft, spreek dan met hem onder vier ogen en wijs hem terecht. Als hij naar je luistert, dan heb je hem teruggewonnen."

"Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen."

"Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden."

"Als één van uw broeders u kwaad doet, moet u het hem onder vier ogen zeggen. Als hij uw terechtwijzing aanneemt, is de relatie tussen u en hem hersteld."

 

Overdenking van vandaag:

Soms is het zo moeilijk om het juiste te doen. Het lijkt zo veel makkelijker om te roddelen over iemand die ons onrecht heeft aangedaan, of om ze te noemen in een groepsgebed als hulpbehoevenden of een insinuatie door te geven als er gesproken wordt over worstelende christenen.  

Maar slechts één ding is goed als we pijn hebben door de actie van een andere broeder of zuster in Christus! Ga naar de persoon die jou pijn gedaan heeft, probeer de schade die is aangericht alleen bij jullie twee te houden en werk aan verzoening. Dit is Gods wens en moet ons doel zijn als zijn kinderen.

 

Gebed:

Almachtige God, vergeef mijn domme en egoïstisch manieren. Geef me moed om liefdevol degenen te confronteren die gezondigd hebben tegen mij, maar als ik geen verzoening kan brengen, help mij door de kracht van uw Heilige Geest te vergeven zoals u mij heeft vergeven. In Jezus' naam, en door zijn verzoenend offer voor zonde bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 mei 2026 Romeinen 8:1-2
8 mei 2026 Kolossensen 4:5-6
7 mei 2026 1 Thessalonicensen 5:16-18
6 mei 2026 Jakobus 5:16
5 mei 2026 Filippensen 4:6-7
4 mei 2026 2 Kronieken 7:14
3 mei 2026 Romeinen 12:12
 

Home