Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 8 mei 2026

 

Kolossensen 4:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wandelt met wijsheid bij degenen, die buiten zijn, den bekwamen tijd uitkopende. Uw woord zij te allen tijde in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten, hoe gij een iegelijk moet antwoorden." (Col 4:5-6 STV)

"Gedraag u verstandig tegenover niet-gelovigen en benut de gelegenheid goed. Wees in uw gesprekken altijd vriendelijk en gevat, zodat u iedereen het juiste antwoord weet te geven."

"Gedraagt u als wijzen ten opzichte van hen die buiten staan, maakt u de gelegenheid ten nutte. Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos; gij moet weten, hoe gij aan ieder het juiste antwoord moet geven."

"Gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere gelegenheid, en als u wilt weten hoe u op de mensen moet reageren: vriendelijk, maar beslist."

"Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. Wees in uw spreken vriendelijk en verstandig en zorg ervoor dat u iedereen een goed antwoord geeft."

 

Overdenking van vandaag:

Er zijn geen willekeurige daden van vriendelijkheid, alleen handelingen met een doel die de mogelijkheid krijgen te gebeuren. We hebben nagedacht over vriendelijke daden die we kunnen doen. Wij hebben onszelf toegezegd te handelen op een manier die aangenaam en nuttig is. We hebben gebeden voor een mogelijkheid om vriendelijk te zijn. Dan biedt de kans zich en bingo! Wij handelen met vriendelijkheid. Niet zo maar!  

Dit geldt niet alleen in daden, maar ook in woorden. Meer dan te proberen armzalig spreken te vermijden, worden we aangespoord om onze woorden te gebruiken om anderen te zegenen en te helpen om Christus te kennen.

 

Gebed:

Vader, vergeef me alstublieft voor de onvoorzichtige woorden die ik deze week heb ik geuit. Ik begrijp dat deze onzorgvuldig woorden twee zonden zijn - één keer een zonde toen ik het beging en een tweede keer omdat ik niet de kans zag om bevrijdend en behulpzaam te zijn met mijn woorden. Heer, open mijn ogen, zodat ik die mensen kan zien en zegenen die u op mijn pad geplaatst hebt . In de gezegende naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

7 mei 2026 1 Thessalonicensen 5:16-18
6 mei 2026 Jakobus 5:16
5 mei 2026 Filippensen 4:6-7
4 mei 2026 2 Kronieken 7:14
3 mei 2026 Romeinen 12:12
2 mei 2026 1 Johannes 5:14-15
1 mei 2026 Hebrëen 11:6
 

Home