Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 6 mei 2026

 

Jakobus 5:16

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel." (Jak 5:16 STV)

"Beken dus aan elkaar uw zonden en bid voor elkaar. Dan zult u genezen. Want het gebed van iemand die de wil van God doet, bezit een krachtige uitwerking."

"Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt."

"Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet."

"Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking."

 

Overdenking van vandaag:

Om onze zonden te bekennen moeten we twee dingen doen met onze zonde: 1) we herkennen zonde voor wat het is in Gods ogen en 2) we ontdoen ons van onze geheimen en zijn eerlijk tegenover een andere christen over onze zwakte, kwetsbaarheden, tekortkomingen en zonden. Jakobs taal is krachtig. Hij vermeldt dat deze bekentenis niet alleen vergiffenis schenkt, maar ook genezing.

 

Gebed:

Heilige Vader, ik heb gezondigd. Ik beken mijn eigen persoonlijke zonde van ____________. Ik vraag om uw vergeving en om uw Geest om mij te versterken in het overwinnen van verleiding. Ik wil voor u leven en niet dat mijn zonde, welke zonde ook, mij verstrikt en me erdoor weg laten trekken van u. In de machtige naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

5 mei 2026 Filippensen 4:6-7
4 mei 2026 2 Kronieken 7:14
3 mei 2026 Romeinen 12:12
2 mei 2026 1 Johannes 5:14-15
1 mei 2026 HebrŽen 11:6
30 april 2026 EfeziŽrs 4:15
29 april 2026 Job 19:25
 

Home