Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 4 mei 2026

 

2 Kronieken 7:14

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen." (2Kr 7:14 STV)

"Als mijn volk, dat alleen mij toebehoort, zich dan in gebed nederig tot mij wendt en zijn slechte praktijken laat varen, zal ik vanuit de hemel naar ze luisteren, hun zonde vergeven en hun land herstellen."

"en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen."

"en wanneer dan mijn volk, het volk dat mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."

"en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken."

 

Overdenking van vandaag:

Bescheidenheid is niet de meest gewaardeerde verantwoording of meest gewenste kwalitatieve eigenschap van onze cultuur. Maar, nederigheid is wat er gevraagd wordt - niet zozeer omdat het bevolen is (al zou dat genoeg zijn), maar omdat we onze behoefte eraan "verdiend" hebben.  

Elk jaar brengt nog een golf van grote storingen in moraliteit, karakter en geestelijkheid. Zelfs op onze beste dagen schieten we allemaal tekort in Gods heiligheid. Liever dan cultureel te groeien, zien we onszelf uitglijden. Onze behoefte om God te benaderen met nederigheid is "verdiend"! Dus laten we bescheiden zijn en de Heer aanroepen, onze zonden wegwerpen en hem zoeken!

 

Gebed:

Heilig en almachtige God, uw daden zijn geweldig, uw trouw is overweldigend en uw barmhartigheid en genade zijn zulke zegeningen. Maar ik kom tot u wetende dat u me hoort, ondanks de enorme afstand tussen u en mij, tussen uw waarde en heiligheid en mijn gebrek. Ik beken dat ik, en mijn cultuur en land om me heen, een puinhoop gemaakt hebben van dat waarmee u ons zo wonderbaarlijk zegende. Ik kom nederig u vragen dat u zichzelf op dit moment opnieuw in ons land toont op duidelijk herkenbare manieren. Ik vraag dit in geloof door Jezus' naam. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

3 mei 2026 Romeinen 12:12
2 mei 2026 1 Johannes 5:14-15
1 mei 2026 HebrŽen 11:6
30 april 2026 EfeziŽrs 4:15
29 april 2026 Job 19:25
28 april 2026 Filippensen 2:5-8
27 april 2026 Lukas 19:10
 

Home