Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 30 april 2026

 

Efeziërs 4:15

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, [namelijk] Christus;" (Efe 4:15 STV)

"Door ons aan de waarheid te houden zullen we in liefde volledig toegroeien naar hem die het hoofd is: Christus."

"maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus."

"Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus."

"Nee, dan zullen wij vol liefde de waarheid volgen en alleen doen wat waar is en zo steeds meer één worden met Christus, Die het hoofd is van het lichaam, de Gemeente."

 

Overdenking van vandaag:

De waarheid spreken is hard genoeg. Je bedoelt dat ik dit moet doen uit liefde? Ja, als ik een man of vrouw van Christus wil zijn, moet ik tot anderen spreken zoals hij deed.

 

Gebed:

Vader, vergeef me voor de bitterheid in mijn hart en oneerlijkheid op mijn lippen. Help me, door uw Geest, mijn spreken beter te gebruiken om anderen te zegenen en u te verheerlijken. Mag ik vandaag uw waarheid spreken met uw liefde in al mijn gesprekken. Door hem die de waarheid en liefde is bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 april 2026 Job 19:25
28 april 2026 Filippensen 2:5-8
27 april 2026 Lukas 19:10
26 april 2026 Hebrëen 7:25
25 april 2026 Kolossensen 1:27-28
24 april 2026 1 Petrus 1:18-19
23 april 2026 Romeinen 14:11
 

Home