Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 28 april 2026

 

Filippensen 2:5-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises." (Flp 2:5-8 STV)

"U moet die gezindheid hebben die ook Christus Jezus had. Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden en aan mensen gelijk te worden. Hij leefde als een mens en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis."

"Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises."

"Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood–de dood aan het kruis."

"Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, Die, hoewel Hij God was, Zich niet heeft vastgeklampt aan Zijn goddelijke rechten. Integendeel, Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis."

 

Overdenking van vandaag:

"Heer, maak me voorzichtig nederig." Dat is één de favoriete gebeden van mijn vriend. Ik hou er ook van. Maar dank God dat Jezus niet op een zachte manier vernederd werd. Ik haat het dat hij door een marteling ging, maar zijn nederigheid waarbij hij zichzelf ledigde was extreem, stoutmoedig, drastisch en vergaand. Maar ik wil dezelfde houding hebben als het gaat om het bereiken van Gods verloren kinderen.

 

Gebed:

God, u bent geheel vol kracht en toch goot u zichzelf leeg om mij te redden. Mag ik meer onzelfzuchtig zijn in mijn houding en het behandelen van anderen, meer zoals Jezus met mij is. In Christus' naam, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 april 2026 Lukas 19:10
26 april 2026 Hebrëen 7:25
25 april 2026 Kolossensen 1:27-28
24 april 2026 1 Petrus 1:18-19
23 april 2026 Romeinen 14:11
22 april 2026 Romeinen 1:20
21 april 2026 Johannes 10:28-30
 

Home