Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 25 april 2026

 

Kolossensen 1:27-28

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de Hoop der heerlijkheid; Denwelken wij verkondigen, vermanende een iegelijk mens, en lerende een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus;" (Col 1:27-28 STV)

"Aan hen heeft God bekend willen maken hoe rijk en heerlijk dit geheim is dat onder de niet-Joden wordt verspreid en dat luidt: Christus woont in u; hij is uw hoop op de eeuwige heerlijkheid. Christus is het die wij bekendmaken, en daarbij vermanen we iedereen en leren we iedereen met al de wijsheid die ons gegeven is, want wij willen iedereen tot volmaaktheid brengen in Christus."

"Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de heidenen: Christus onder u, de hoop der heerlijkheid. Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens terechtwijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn."

"Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen."

"Hij wilde dat zij zouden weten wat een rijk en prachtig geheim Hij voor alle volken heeft. Dit is het geheim: Dat Christus in uw hart wil leven. Hij is uw hoop op Gods heerlijkheid. Waar wij ook komen, vertellen wij de mensen over Christus. Wij waarschuwen en onderwijzen hen in alle wijsheid. Wij willen graag ieder mens aan God voorstellen, volmaakt door wat Christus voor hem gedaan heeft."

 

Overdenking van vandaag:

Christus leeft in mij. Totdat ik helemaal als hem kan zijn door de kracht van de Geest (2 Kor 3:18), leeft hij in mij. Totdat ik met hem naar huis kan gaan, leeft hij in mij (Joh 14:1-21). Overal waar ik ga en alles wat ik doe; hij is in mij. Ons doel is om hem meer perfecter gevormd in ons te hebben, niet enkel dat hij in ons leeft. Natuurlijk, dat zal gedaan worden door zijn kracht en door de gave van zijn Geest!

 

Gebed:

God, laat de aanwezigheid van Jezus in mij, me ertoe roepen uw werk vandaag te doen. Laat uw genade die wij ontvangen hebben door de aanwezigheid van uw genadige zoon, me naar uw karakter en uw zorgen roepen. Jezus, maak alstublieft mijn hart als het hart van onze Vader. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

24 april 2026 1 Petrus 1:18-19
23 april 2026 Romeinen 14:11
22 april 2026 Romeinen 1:20
21 april 2026 Johannes 10:28-30
20 april 2026 1 Korinthiėrs 15:55-57
19 april 2026 1 Korinthiėrs 15:20-22
18 april 2026 Romeinen 10:9-10
 

Home