Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 19 april 2026

 

1 Korinthiėrs 15:20-22

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, [en] is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een Mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden." (1Co 15:20-22 STV)

"Maar de waarheid is dat Christus is opgewekt uit de dood, de eerste vrucht die geoogst werd onder hen die gestorven zijn. Want omdat we de dood aan een mens te wijten hebben, hebben we het ook aan een mens te danken dat er een opstanding van de doden is. Want zoals alle mensen door hun verbondenheid met Adam sterven, zo zullen ook allen door hun verbondenheid met Christus herleven."

"Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden."

"Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt."

"Maar zo is het gelukkig niet! Christus is weer levend gemaakt, als eerste van de velen die gestorven zijn. Want zoals de dood door een mens is gekomen, is ook het nieuwe leven dank zij een mens gekomen. Zoals alle mensen, als nakomelingen van Adam, sterven, zo zullen ook alle volgelingen van Christus levend worden gemaakt."

 

Overdenking van vandaag:

Eeuwig zijn is niets nieuws. Volledig als Jezus zijn, voor eeuwig, zal nieuw zijn. Maar toen het moment van glorie in balans was toen Jezus werd opgewekt uit zijn slaap van overlijden, kregen wij ook de verzekering dat de dood ons niet langer opeist. De enige dood die echt van belang is, is onze dood van zonde door de doop in Jezus. Als we gedeeld hebben in die dood, zullen wij zeker delen in zijn opstanding (zie Romeinen 6:1-14).

 

Gebed:

Almachtige, meest machtige God. Door uw genade en de opstanding van Jezus uit de dood, weet ik dat ik oog in oog met u kom te staan. Help me nu dat herrezen leven te leven door meer als Jezus te zijn dan iedere eerdere dag. In de naam van mijn opgestane Heer, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 april 2026 Romeinen 10:9-10
17 april 2026 1 Korinthiėrs 1:18
16 april 2026 Romeinen 13:8
15 april 2026 Romeinen 13:6-7
14 april 2026 1 Korinthiėrs 15:1-4
13 april 2026 Romeinen 3:23-24
12 april 2026 Lukas 9:23-24
 

Home