Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 15 april 2026

 

Romeinen 13:6-7

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer [schuldig] [zijt]." (Ro 13:6-7 STV)

"Dat is ook de reden dat u belasting betaalt. Want de gezagdragers staan in dienst van God en doen wat hun plicht is. Geef ieder dus wat hem toekomt: belasting en accijns aan wie u belasting en accijns moet betalen; eerbied en ontzag aan wie u eerbied en ontzag verschuldigd bent."

"Daarom brengt gij toch ook belastingen op; want zij zijn dienaren Gods, die juist op dit punt voortdurend letten. Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt."

"Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God. Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt."

"Daarom betaalt u ook belasting, want de mensen die in dienst staan van de overheid, zijn eigenlijk in dienst van God. Zij letten er op of er wel belasting wordt betaald. Geef ieder wat hem toekomt. Als u belasting of invoerrechten moet betalen, doe dat dan. Als iemand een hoge positie heeft, laat dan merken dat u respect voor hem hebt."

 

Overdenking van vandaag:

Schuld hebben! Belastingen. Bij mij geen favoriete items, en bij jou? Maar waar zouden we zijn zonder overheid, orde en wetten. Hoewel we het misschien niet prettig vinden hoe het systeem tegenwoordig functioneert, hoe zou het zijn als we geen systeem hadden? Laten we beschikbaar zijn in ons leven en gehoorzaam in ons burgerschap en God vragen ons land te zegenen en het opleving te geven.

 

Gebed:

Heilige God, ik dank u dat ik vrij ben in u en dat ik tot niemand en geen macht behoor. Maar omdat ik wil dat uw naam gerespecteerd wordt, zal ik me houden aan de wetten van dit land volgens uw wil. Tegelijkertijd, Heer, bid ik vurig dat u ons land heelt en ons hart bij u terug brengt. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 april 2026 1 KorinthiŽrs 15:1-4
13 april 2026 Romeinen 3:23-24
12 april 2026 Lukas 9:23-24
11 april 2026 1 Petrus 2:24
10 april 2026 Romeinen 5:6-8
9 april 2026 HebrŽen 1:3
8 april 2026 Romeinen 5:10
 

Home