Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 14 april 2026

 

1 KorinthiŽrs 15:1-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;" (1Co 15:1-4 STV)

"Ik herinner u, broeders en zusters, aan het evangelie dat ik u heb verkondigd. Dat door u is aangenomen, waaruit u leeft, waardoor u wordt gered. Maar u moet dan wel vasthouden aan het evangelie zoals ik het u heb verkondigd. Ja, tenzij u tevergeefs tot geloof bent gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven en dat ik zelf ook van anderen heb ontvangen, is dat Christus gestorven is voor onze zonden in overeenstemming met de Schrift; dat hij is begraven en dat hij op de derde dag is opgewekt, in overeenstemming met de Schrift,"

"Ik maak u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat gij ook ontvangen hebt, waarin gij ook staat, waardoor gij ook behouden wordt, indien gij het zo vasthoudt, als ik het u verkondigd heb, tenzij gij tevergeefs tot geloof zoudt gekomen zijn. Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,"

"Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat,"

"Ik kom bij u met het goede nieuws, dat ik u al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven, is: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegd is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond."

 

Overdenking van vandaag:

Het verhaal van het evangelie is eenvoudig. De genade van het evangelie is glorieus. Het offer van het evangelie is onbegrijpelijk. De overwinning van het evangelie is voor eeuwig. De kern van het evangelie is Christus.

 

Gebed:

Almachtige Heer, ik dank u voor het lege graf en Jezus' overwinning op het graf. Net zoals Jezus' dood mijn zonde kwijtscheldt, verzekert zijn opstanding mijn toekomst. Dank u voor uw genade en heerlijkheid. Mag mijn leven elke dag geleefd worden door de kracht van de opstanding. In Jezus naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 april 2026 Romeinen 3:23-24
12 april 2026 Lukas 9:23-24
11 april 2026 1 Petrus 2:24
10 april 2026 Romeinen 5:6-8
9 april 2026 HebrŽen 1:3
8 april 2026 Romeinen 5:10
7 april 2026 Galaten 2:20
 

Home