Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 13 april 2026

 

Romeinen 3:23-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;" (Ro 3:23-24 STV)

"alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid. Maar ze worden gerechtvaardigd louter en alleen door zijn goedheid, door de bevrijding die hij gebracht heeft in Christus Jezus."

"Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus."

"Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost."

"Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd."

 

Overdenking van vandaag:

"Ik verknalde het!" Kom en denk erover na, we hebben het allemaal verknald! Wij zijn niet goed genoeg. We zijn niet goddelijk. Wij zijn misschien fatsoenlijk, maar dat zal ons niet redden. Alleen de goddelijken, de werkelijk rechtvaardigen, komen verder dan het graf en ontvangen glorie. Dank God dat genade gratis gegeven wordt en dat de prijs voor onze zonden betaald is door Jezus. Hoewel ik het verknalde, vernieuwde hij het!

 

Gebed:

Behulpzame en Liefhebbende Vader, ik dank u dat u zo genereus bent met uw genade. Mag ik zo gepassioneerd zijn voor uw gerechtigheid als u was voor mijn verlossing van mijn zonde. Door Jezus vraag ik dit. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

12 april 2026 Lukas 9:23-24
11 april 2026 1 Petrus 2:24
10 april 2026 Romeinen 5:6-8
9 april 2026 HebrŽen 1:3
8 april 2026 Romeinen 5:10
7 april 2026 Galaten 2:20
6 april 2026 Jakobus 5:16
 

Home