Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 12 april 2026

 

Lukas 9:23-24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden." (Lu 9:23-24 STV)

"En tegen allen zei hij: 'Wie mij wil volgen, moet zichzelf verloochenen, elke dag zijn kruis opnemen en mijn weg gaan. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven om mij verliest, zal het redden."

"Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden."

"Tegen allen zei hij: 'Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden."

"Daarna zei Hij tegen allen die bij Hem waren: "Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen."

 

Overdenking van vandaag:

"Ik hoef alleen mezelf te vinden." Dat zal nooit gebeuren. Wij vinden "onszelf" of "ons leven" niet door dat na te streven. Wij vinden het door het te verliezen in iets, of iemand, groter dan onszelf. Wij vinden ons leven door het te verliezen aan Jezus en het werk van zijn koninkrijk.

 

Gebed:

Meester en Maker van alles wat leeft en ademt, neem mijn leven en elke ademhaling en gebruik die voor uw heerlijkheid. Mogen mijn woorden en daden op deze dag u welgevallen. Door Jezus zend ik u dit gebed en lof. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 april 2026 1 Petrus 2:24
10 april 2026 Romeinen 5:6-8
9 april 2026 HebrŽen 1:3
8 april 2026 Romeinen 5:10
7 april 2026 Galaten 2:20
6 april 2026 Jakobus 5:16
5 april 2026 2 KorinthiŽrs 5:14-15
 

Home