Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 11 april 2026

 

1 Petrus 2:24

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt." (1Pe 2:24 STV)

"Hij heeft onze zonden gedragen, lijfelijk op het kruishout. Daardoor zijn wij bevrijd van de zonden en mogen we leven in een goede verstandhouding met God. Door zijn wonden bent u genezen."

"die zelf onze zonden in zijn lichaam op het hout gebracht heeft, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden leven; en door zijn striemen zijt gij genezen."

"Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen."

"Hij heeft onze zonden gedragen in Zijn eigen lichaam, toen Hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil; want de wonden in Zijn lichaam hebben ons genezen."

 

Overdenking van vandaag:

Hij droeg onze zonden. Hij droeg ze niet alleen; hij onderging ook de straf die wij verdienden. Zijn angst was onze genezing. Zijn lijden was onze gerechtigheid. Hoe kunnen we er ooit aan denken om terug te gaan naar de zonde nadat hij zoveel heeft geleden door de straf ervoor te dragen?

 

Gebed:

Heilige God, hoe u het kon doorstaan om uw dierbare Zoon te zien onder het gewicht van mijn zonden, alle zonden, zal ik nooit begrijpen. Dank u voor zo'n grote liefde en dat u zo'n grote God bent. Er is niemand die met u kan worden vergeleken, God. Uw grootheid gaat verder dan mijn voorstellingsvermogen en uw liefde gaat verder dan waar ik van kan dromen. Ik zal vandaag leven tot uw heerlijkheid, door Jezus die mijn zonde droeg zodat ik uw kind kon worden. Ik bid in de kostbare naam van uw Zoon. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 april 2026 Romeinen 5:6-8
9 april 2026 HebrŽen 1:3
8 april 2026 Romeinen 5:10
7 april 2026 Galaten 2:20
6 april 2026 Jakobus 5:16
5 april 2026 2 KorinthiŽrs 5:14-15
4 april 2026 EfeziŽrs 1:7
 

Home