Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 9 april 2026

 

HebrŽen 1:3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter [hand] der Majesteit in de hoogste [hemelen];" (Heb 1:3 STV)

"De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen. Door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. Hij heeft de mensen gereinigd van hun zonden en daarna heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit in de hemel."

"Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,"

"In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,"

"Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten naast de Almachtige God, Die in de hemelen is."

 

Overdenking van vandaag:

Jezus was God met ons. Geen imitatie of kloon, hij was God met ons. Tot op deze dag onderhoudt hij de hele schepping met zijn woord - zo veel voor "Moeder Natuur." Maar nu heeft God-met-ons betaald voor onze zonden en is niet alleen God-met-ons, maar hij is ook God-voor-ons aan de zijde van de Vader.

 

Gebed:

Dierbare Heer, neem, zoals u al zo vaak in het verleden gedaan hebt, deze nederige menselijke woorden en breng deze naar de Vader als mijn vriend en broer. Dank u voor uw offer voor mijn zonden. Dank u voor uw aanwezigheid in ons universum, om het te onderhouden. Dank u voor uw dagelijkse voorbede. Dank u dat u God-voor-mij bent bij de Vader. Aan de glorieuze, majestueuze en heilige God, die Jezus als Heiland stuurde, zij de glorie, de eer en de aanbidding voor eeuwig en altijd. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

8 april 2026 Romeinen 5:10
7 april 2026 Galaten 2:20
6 april 2026 Jakobus 5:16
5 april 2026 2 KorinthiŽrs 5:14-15
4 april 2026 EfeziŽrs 1:7
3 april 2026 HebrŽen 12:2
2 april 2026 MatthŽus 20:17-19
 

Home