Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 31 maart 2026

 

Jesaja 53:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid op Hem doen aanlopen." (Jes 53:5-6 STV)

"Om onze zonden werd hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die hij onderging, bracht ons de vrede; de wonden die hij opliep, brachten ons genezing. Wij liepen verloren als schapen, ieder van ons ging zijn eigen weg. Maar de Heer heeft hem gestraft, op hem kwam de schuld neer, de schuld van ons allen."

"Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen."

"Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen."

"Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem!"

 

Overdenking van vandaag:

Ik heb geen idee hoe Jezus onder zo'n druk kon staan. Hij had mijn zonden, jouw zonden, onze zonden. Hij stemde ermee in al die zonden te dragen zodat wij de ultieme gevolgen niet zelf zouden hoeven te dragen. Maar door dat offer, hoe vreselijk het ook was, zijn wij genezen. Genezen van de meest verschrikkelijke ziekte die een mens kan hebben, een ziel ziek van zonde. Hij werd neergeslagen, doorboord en gestraft voor onze zonden. In hun plaats, heeft hij ons zijn veranderende vrede gegeven en een plaats waar we thuishoren.

 

Gebed:

God van vrede, vul mijn ziel met het wonder van uw genade. Laat mij niet de prijs vergeten van uw liefde. Wek in mij de constante en blijvende herinnering van uw verlossende genade op. Dank u wel. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

30 maart 2026 Jesaja 53:3-4
29 maart 2026 2 KorinthiŽrs 5:21
28 maart 2026 1 TimothŽus 2:5-6
27 maart 2026 Psalm 62:7
26 maart 2026 Filippensen 1:29
25 maart 2026 1 Johannes 1:9
24 maart 2026 Romeinen 6:23
 

Home