Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 30 maart 2026

 

Jesaja 53:3-4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht in krankheid; en [een] [iegelijk] was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was." (Jes 53:3-4 STV)

"door iedereen veracht en verlaten. Een man, getekend door lijden, een man, die weet wat pijn is, een man, voor wie men de ogen sluit; verguisd en niet in tel. En toch: hij heeft onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen. Maar wij zagen hem als een uitgestotene, door God geslagen en vernederd."

"Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte."

"Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en geminacht. Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd."

"Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langs kwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Zijn lijden een straf van God was voor Zijn eigen zonden!"

 

Overdenking van vandaag:

Jezus was alles en werd niets voor ons. De meeste mensen die leefden toen hij op aarde kwam, zelfs zijn eigen mensen, kenden of accepteerden hem niet zelfs al kwam hij om hen te redden. De menigte nam aan dat hij kreeg wat hij verdiende. De meesten van hen hadden geen spijt. Maar er was iets met dat opofferingsverhaal dat mensen in hun hart raakte en Gods verloren kinderen naar huis riep. In onze reis naar huis ontdekken we dat Jezus niet alleen een Redder is, maar ook een dienaar die leefde en stierf voor onze zonden.

 

Gebed:

Almachtige God, uw reddingsplan om mij te redden ontneemt me de adem . U koos ervoor uw geliefde zoon bloot te stellen aan zo'n grote publiekelijke vernedering toen hij op aarde was: dat zal ik nooit begrijpen. Maar dit weet ik nu; u houdt van mij met een eeuwige liefde en ik zal u dienen met al mijn kracht als dank voor zijn grote offer. Dank u voor uw liefde. in de naam van Jezus Christus, mijn Heer en Redder. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

29 maart 2026 2 KorinthiŽrs 5:21
28 maart 2026 1 TimothŽus 2:5-6
27 maart 2026 Psalm 62:7
26 maart 2026 Filippensen 1:29
25 maart 2026 1 Johannes 1:9
24 maart 2026 Romeinen 6:23
23 maart 2026 Jakobus 1:12
 

Home