Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 11 maart 2024

 

1 Korinthiërs 3:11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus." (1Co 3:11 STV)

"Niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt: Jezus Christus."

"Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen."

"want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt–Jezus Christus zelf."

"Want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen."

 

Overdenking van vandaag:

Er is slechts één fundament waarop de kerk en het christelijke leven gebouwd kan worden. Dat fundament is Jezus Christus (1 Petrus 2:4-7; Efeziërs 2:20). Hij is degene die God gezonden heeft om ons te redden (Johannes 3:16). Hij is de 'weg, de waarheid, en het leven,' de enige weg naar God (Johannes 14:6).  

De Here Jezus Christus is de naam boven alle namen, de naam in welke elke knie zich zal buigen (Filippenzen 2:5-11). Zijn naam is de enige naam waardoor we gered kunnen worden (Handelingen 4:12). Laten we vandaag tijd nemen om Jezus speciaal te eren als Heer met ons hart, onze woorden en onze daden.

 

Gebed:

Here Jezus, uw naam gaat boven elke andere naam die ooit genoemd is. Uw glorie gaat verder dan de schepping en zal voortduren nadat het licht van elke zon is uitgeblust. Uw offerende liefde die mij gered heeft is ontzagwekkend en niet te vergelijken. Ontvang alstublieft mijn oprechte verering en hulde. Aan u behoort alle glorie, majesteit, kracht en genade voor wat u heeft gedaan om mij te redden en wat u op een dag zal doen om mij thuis bij u te brengen! Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 maart 2024 Galaten 3:10-11
9 maart 2024 Romeinen 3:9-10
8 maart 2024 Psalm 3:8
7 maart 2024 Filippensen 3:7-8
6 maart 2024 Genesis 3:6
5 maart 2024 Spreuken 3:5-6
4 maart 2024 Kolossensen 3:4
 

Home