Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 28 maart 2026

 

1 Timothëus 2:5-6

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft [tot] een rantsoen voor allen, [zijnde] de getuigenis te zijner tijd;" (1Ti 2:5-6 STV)

"Want er is één God, en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar, de mens Christus Jezus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen; op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden."

"Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd."

"Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd."

"God staat aan de ene kant en de mensen die tegen Hem ingaan, zijn aan de andere kant. En Jezus Christus, Die Zelf mens is, staat als enige middelaar tussen hen in. Daarvoor heeft Hij Zijn leven gegeven. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt."

 

Overdenking van vandaag:

We hebben geen ander mens nodig, ongeacht hoe belangrijk, vroom of speciaal, om voor ons bij God te bemiddelen. Als zijn kinderen kunnen we ongehinderd naar onze Vader gaan, wetende dat God zelf de perfecte bemiddelaar heeft geregeld tussen hemzelf en ons. Enkel deze tussenpersoon is het hoofd van de kerk en hogepriester voor God voor ons. Zijn naam is Christus Jezus en hij is onze Heer, Redder en broeder.

 

Gebed:

God, u bent mijn God, en ik prijs u dat u zo makkelijk toegankelijk bent. Ik weet dat ik als ik aangewezen ben op mijn eigen kracht, niet genoeg kracht en rechtvaardigheid heb om voor uw aangezicht te komen. Maar in uw genade hebt u mij niet alleen vrijgekocht van mijn zonde, maar ook gezorgd voor een tussenpersoon om voor u aangezicht te komen. Jezus, ik dank u ook dat u de prijs betaald hebt en aan de rechterhand van de Vader staat om voor mij te bemiddelen en voor mij te spreken! Dank u Jezus, dat u dit gebed bekend maakt bij de Vader als ik in uw naam bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

27 maart 2026 Psalm 62:7
26 maart 2026 Filippensen 1:29
25 maart 2026 1 Johannes 1:9
24 maart 2026 Romeinen 6:23
23 maart 2026 Jakobus 1:12
22 maart 2026 Efeziërs 6:10-11
21 maart 2026 Jeremia 17:7-8
 

Home