Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Vrijdag 20 maart 2026

 

1 Petrus 2:2-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En, als nieuwgeborene kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen; Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is." (1Pe 2:2-3 STV)

"als pasgeboren kinderen naar pure, geestelijke melk. U zult erdoor groeien en gered worden, als u tenminste geproefd hebt hoe goed de Heer is."

"en verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid, indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is."

"en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?"

"Als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere, geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. Dan zult u groeien en in leven blijven. U hebt reeds ervaren hoe goed de Here is."

 

Overdenking van vandaag:

De redding is zulk een kostbaar iets! Echter, we weten dat iets totaal verkeerd is wanneer een kind constant op de zelfde plaats blijft in zijn of haar groei en rijping. De opgesloten ontwikkeling in een fysiek kind is reden van grote zorg.  

HebreeŽn 6 herinnert ons eraan dat dit ook geldt voor ons geestelijk leven. God wil niet dat we onrijp blijven! Hij wil dat we door blijven groeien. Onze Vader wil dat we verlangen naar wat goed is en dat wat ons opbouwt.  

Dus, wat ga jij vandaag doen om jouw geestelijke eetlust te stillen en om te groeien in de Heer?

 

Gebed:

Machtige God, dank u dat u van mij houdt en mij redt. Ik wil werkelijk in uw gunst groeien. Zegen mij vandaag wanneer ik heilige gewoonten wil vormen en mijzelf geestelijk vul met de dingen die me zullen helpen groeien. Maar Heilige God, ik weet dat de ware groei alleen door u komt, dus vraag ik u om me te versterken door uw Geest wanneer ik uw karakter nastreef. In de machtige naam van Jezus bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

19 maart 2026 Galaten 5:22-23
18 maart 2026 Romeinen 15:13
17 maart 2026 Psalm 23:1-3
16 maart 2026 Kolossensen 3:12
15 maart 2026 Handelingen 4:10-12
14 maart 2026 2 Petrus 1:5-8
13 maart 2026 Romeinen 8:28
 

Home