Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 23 maart 2026

 

Jakobus 1:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben." (Jak 1:12 STV)

"Gelukkig te prijzen is de man die overeind blijft in de beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven, de krans die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben."

"Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben."

"Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft."

"Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen, die God beloofd heeft aan wie Hem liefhebben: Het eeuwige leven."

 

Overdenking van vandaag:

Alleen christenen winnen op het leven. Dat komt omdat niemand van ons, mens zijnde, de kracht heeft om onze vreselijke vijand, de dood, tegen te houden. Maar als we standvastig zijn geweest, krijgen we de uiteindelijke overwinning: LEVEN dat niet zal eindigen, want ons leven is in de handen van degene die de dood heeft overwonnen!

 

Gebed:

Dank u Vader, voor het sturen van uw Zoon om de macht van de dood te verslaan en dat u mij voorziet van de ultieme overwinning. In Jezus' naam prijs ik u. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

22 maart 2026 Efeziėrs 6:10-11
21 maart 2026 Jeremia 17:7-8
20 maart 2026 1 Petrus 2:2-3
19 maart 2026 Galaten 5:22-23
18 maart 2026 Romeinen 15:13
17 maart 2026 Psalm 23:1-3
16 maart 2026 Kolossensen 3:12
 

Home