Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 19 maart 2026

 

Galaten 5:22-23

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet." (Ga 5:22-23 STV)

"Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen."

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet."

"Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft."

"Maar de Heilige Geest brengt ons tot betere dingen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt."

 

Overdenking van vandaag:

Heel wat verschillende godsdienstige groepen zullen je allerlei soorten manieren geven om te weten of je wel of niet de Heilige Geest hebt. Jezus heeft één eenvoudig antwoord: "door hun vrucht zul je hen kennen." Paulus geeft ons de definitie van de heilige vrucht -- LIEFDE, VREUGDE, VREDE, GEDULD, VRIENDELIJKHEID, GOEDHEID, TROUW, ZACHTMOEDIGHEID EN ZELFBEHEERSING. Waarom herhaal je ze nu niet hardop en vraag je de Heer om dit jouw vrucht te maken in complete vorm?

 

Gebed:

Abba Vader, door de Geest vraag ik u: voltooi in mij alstublieft het karakter dat u heeft. Ik wil de kwaliteiten van uw kind, Jezus tonen, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

18 maart 2026 Romeinen 15:13
17 maart 2026 Psalm 23:1-3
16 maart 2026 Kolossensen 3:12
15 maart 2026 Handelingen 4:10-12
14 maart 2026 2 Petrus 1:5-8
13 maart 2026 Romeinen 8:28
12 maart 2026 2 Petrus 1:4
 

Home