Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 10 maart 2024

 

Galaten 3:10-11

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; want de rechtvaardige zal uit het geloof leven." (Ga 3:10-11 STV)

"Allen die hun heil verwachten van de naleving van de wet, zijn het voorwerp van vervloeking. Want de Schrift zegt: Een vloek zal rusten op iedereen die zich niet werkelijk houdt aan alles wat in de wet staat. Maar dat niemand zich met behulp van de wet tegenover God kan rechtvaardigen, is duidelijk door de uitspraak: De rechtvaardige zal leven door het geloof."

"Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven."

"Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.' Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: 'De rechtvaardige zal leven door geloof.'"

"Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de Boeken: "Wie niet precies doet wat er in de wet staat, is vervloekt." Daaruit blijkt duidelijk dat niemand het ooit met God in orde kan maken door de wet te houden. In de Boeken staat immers ook: "Alleen door op Hem te vertrouwen, komt het tussen God en u in orde." "

 

Overdenking van vandaag:

Gelukkig, God schonk ons het Offer dat ons rechtvaardig maakt en betaalt voor onze zonden, omdat niemand van ons zich perfect aan Gods wet houdt. In deze grenzeloze genade zond God Jezus om te doen wat wij niet konden doen: een zondeloos leven leiden en zichzelf offeren als het perfecte offer voor onze zonden.  

We hoeven niet onder de wet te leven en te proberen onze volmaaktheid en Gods aanvaarding te verdienen. In plaats daarvan leven we "door geloof," erop vertrouwende dat God ons zal zien door de volmaaktheid van Christus en niet onze onvolmaaktheid, ons zal oordelen op basis van Jezus' heiligheid en niet onze overtredingen, en ons zal zien door de rechtvaardigheid van zijn Zoon en niet onze onrechtvaardigheid.  

Op deze manier vervullen we de rechtvaardige eisen van de Wet, zonder gebonden te moeten zijn aan de "vloek van de wet."

 

Gebed:

Almachtige en Meest Heilige God, dank u voor uw plan van genade dat mij teruggebracht heeft van zonden en dood, en me een manier gegeven heeft om zegenrijk voor u te leven. Dank u, lieve Vader, voor Jezus en zijn ontzagwekkend en heilig leven en zijn edelmoedige en liefdevolle offer voor mijn zonden. Mogen de woorden die ik zeg en mijn manier van leven laten zien dat uw genade mijn hart gewonnen heeft en dat oprecht geloof in Jezus mijn leven veranderd heeft. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 maart 2024 Romeinen 3:9-10
8 maart 2024 Psalm 3:8
7 maart 2024 Filippensen 3:7-8
6 maart 2024 Genesis 3:6
5 maart 2024 Spreuken 3:5-6
4 maart 2024 Kolossensen 3:4
3 maart 2024 1 Korinthiėrs 3:3
 

Home