Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Maandag 16 maart 2026

 

Kolossensen 3:12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;" (Col 3:12 STV)

"U bent door God uitgekozen, hem behoort u toe en hij heeft u lief. Kleed u dus met medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag"

"Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld."

"Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld."

"Omkleed u, omdat God u heeft uitgekozen en zoveel van u houdt, zelf ook met innerlijk medeleven, goedheid, nederigheid, zachtaardigheid en geduld."

 

Overdenking van vandaag:

"Vraag jij je af wat je moet dragen voor die bijeenkomst?" Paulus herinnert ons eraan dat er kleding is die altijd goed staat. Wij dragen deze kleding omdat wij bijzonder zijn. Deze kleding komt uit de collectie van de Ultieme Ontwerper, draagt de naam karakter en staat het beste in gezelschap. Deze kwaliteiten zijn moeilijk draagbaar, maar ze zijn altijd een zegen voor degenen die ons ontmoeten wanneer wij ermee zijn bekleed.

 

Gebed:

Abba Vader, dank u dat u mij binnen uw huisgezin hebt gebracht. Ik hoop dat ik u nooit zal teleurstellen door de manier waarop ik anderen behandel. Laat het zo zijn dat zij in mij de kwaliteit van karakter zien die alleen maar aan uw aanwezigheid in mijn leven kan worden toegeschreven. Voor u zij de glorie en de eer, voor altijd en eeuwig, in de naam van Jezus mijn Heer. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

15 maart 2026 Handelingen 4:10-12
14 maart 2026 2 Petrus 1:5-8
13 maart 2026 Romeinen 8:28
12 maart 2026 2 Petrus 1:4
11 maart 2026 Deuteronomium 7:9
10 maart 2026 1 Petrus 3:15
9 maart 2026 2 Timothëus 1:9
 

Home