Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 15 maart 2026

 

Handelingen 4:10-12

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israel, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, [zeg] [ik], staat deze hier voor u gezond. Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden." (Hnd 4:10-12 STV)

"Wat u allen en het hele volk van IsraŽl moet weten is dit: deze man staat gezond en wel voor u door de naam van Jezus Christus uit Nazaret. U hebt hem gekruisigd, maar God heeft hem uit de dood opgewekt. Hij is de steen die door u, de bouwers, werd veracht, maar de hoeksteen is geworden. In hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere naam gegeven waardoor we gered zullen worden.'"

"dan moet aan u allen en het ganse volk van Israel bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeer, die gij gekruisigd hebt, maar die God heeft opgewekt uit de doden, dat door die naam deze hier gezond voor u staat. Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden. En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden."

"dient u allen en het hele volk van IsraŽl te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.'"

"Nu, wat ik u en het hele volk van IsraŽl moet zeggen, is dit: Dat deze man hier gezond vůůr u staat, komt door de naam en de macht van Jezus Christus uit Nazareth, Die door u gekruisigd werd, maar door God weer levend is gemaakt. Nu blijkt hoe de steen die door de bouwvakkers werd weggegooid, een echte hoeksteen is geworden. Er is bij niemand anders redding te vinden; Hij is de Enige, door wie de mensen gered kunnen worden."

 

Overdenking van vandaag:

"Jezus. Jezus. Jezus. Er is gewoon iets met die naam!" De woorden van het lied zijn juist. Verlossing uit dat wat verwrongen en gebroken is in onze wereld wordt bij niemand anders gevonden. Hij is onze Heiland omdat hij bereid was naar deze wereld te komen en onze tekortkomingen, schaamte en zonde te dragen en vervolgens daar over te triomferen.

 

Gebed:

Door de kostbare naam van Jezus van Nazareth, de Christus, mijn Heer, dank ik u en prijs ik u, allerhoogste God. Uw liefde heeft het offer voor mijn zonden gegeven. Uw kracht heeft mij de verzekering gegeven dat ik zal opstaan uit de doden. De gewilligheid van uw Zoon om een leven lang bij ons te zijn heeft mij een Grote Hogepriester gegeven, die in medeleven met mijn worstelingen voor mij pleit. Zijn voorbeeld toont mij uw grote liefde. Dank u, God! Dank u dat u zo genadig bent en mij zo'n heerlijke Redder gegeven hebt. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

14 maart 2026 2 Petrus 1:5-8
13 maart 2026 Romeinen 8:28
12 maart 2026 2 Petrus 1:4
11 maart 2026 Deuteronomium 7:9
10 maart 2026 1 Petrus 3:15
9 maart 2026 2 TimothŽus 1:9
8 maart 2026 2 KorinthiŽrs 1:3-4
 

Home