Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 14 maart 2026

 

2 Petrus 1:5-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"En gij, tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde [jegens] [allen]. Want zo deze dingen bij u zijn, en [in] [u] overvloedig zijn, zij zullen [u] niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus." (2Pe 1:5-8 STV)

"Doe daarom uw uiterste best uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, deugdzaamheid met kennis, kennis met zelfbeheersing, zelfbeheersing met volharding, volharding met vroomheid, vroomheid met onderlinge vriendschap, vriendschap met liefde. Als u deze gaven in toenemende mate bezit, zullen ze uw kennis van onze Heer Jezus Christus werkzaam en vruchtbaar maken."

"Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde [jegens allen]. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus."

"Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos maar vruchtbaar."

"Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. Als dat bij u het geval is, betekent het dat u niet zelfvoldaan of onvruchtbaar bent geworden, maar dat u de Here Jezus Christus steeds beter leert kennen."

 

Overdenking van vandaag:

Wauw, wat een boodschap. God wil dat we productief zijn in ons leven. Hij wil dat wij meer hebben dan alleen kennis. Hij wil die kennis werkzaam maken in ons leven en ons er effectief en productief door laten zijn. Maar ik zal daar zelf enige moeite voor moeten doen en moeten proberen om te groeien in die kwaliteiten. Petrus zegt, "Oké mensen, God wil dat jij er voor gaat en dat jij door jouw leven een verschil maakt!" Ik ben er klaar voor! Laten we vandaag beginnen.

 

Gebed:

Heilige God, ik ga moeite doen om in uw genade te groeien. Zegen mijn inspanningen alstublieft en ontvang ze als mijn oprechte waardering voor uw liefhebben van mij toen ik niet lieflijk was en voor het bevrijden van mij toen ik verloren was. Ik wil productief zijn omwille van uw glorie in mijn leven met Jezus, in wiens naam ik bid. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 maart 2026 Romeinen 8:28
12 maart 2026 2 Petrus 1:4
11 maart 2026 Deuteronomium 7:9
10 maart 2026 1 Petrus 3:15
9 maart 2026 2 Timothëus 1:9
8 maart 2026 2 Korinthiërs 1:3-4
7 maart 2026 Psalm 139:23-24
 

Home