Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 21 februari 2026

 

Romeinen 13:9-10

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, [namelijk] in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet." (Ro 13:9-10 STV)

"de verboden: Pleeg geen echtbreuk, bega geen moord, steel niet, begeer niet wat van een ander is, deze en alle andere worden samengevat in dit ene gebod: Heb uw naaste lief als uzelf. Wie zijn naaste liefheeft, doet hem geen kwaad. De wet vindt dus haar vervulling in de liefde."

"Want de geboden: gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet."

"Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' –deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde."

"Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: "U zult trouw zijn in het huwelijk, niet moorden, stelen of verlangen naar iets dat van een ander is," worden in dit ene gebod vervuld: "U moet de ander liefhebben als uzelf." Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig."

 

Overdenking van vandaag:

Zou het niet fantastisch zijn als we geen wetten nodig hadden om mensen in het gareel te houden! Dat is de bedoeling van dit bericht van Paulus. Behandel je naasten zoals jij behandeld wil worden. Heb ze lief zoals jij geliefd wil worden. Als we dat doen, dan doen we niets dat hen kwaad zou doen, en zeker niets dat een wet overtreedt!

 

Gebed:

God, die Mozes de wet op de stenen tafels gaf, schrijf alstublieft uw persoonlijkheid en verlangen op mijn hart zodat ik een levende steen kan zijn, een getuige van uw rechtvaardigheid en genade. Help me om zorgvuldiger na te denken hoe mijn buren zich voelen voordat ik iets doe of op iets reageer - en dat niet alleen vandaag, maar elke dag! In naam van uw Zoon, Jezus, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

20 februari 2026 Spreuken 17:9
19 februari 2026 1 Johannes 4:11-12
18 februari 2026 Romeinen 8:38-39
17 februari 2026 Romeinen 8:35-37
16 februari 2026 1 Johannes 3:11
15 februari 2026 1 Johannes 4:10
14 februari 2026 Johannes 13:34-35
 

Home