Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 18 februari 2026

 

Romeinen 8:38-39

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere." (Ro 8:38-39 STV)

"Ik ben er zeker van dat niets ons van God kan scheiden: dood of leven, engelen of bovenaardse krachten, heden of toekomst, machten boven of beneden ons, niets in de hele schepping kan ons scheiden van God, die ons liefheeft in Christus Jezus onze Heer. God en zijn uitverkoren volk"

"Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here."

"Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."

"Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde, die in Christus tot uiting komt. De dood niet, het leven niet, engelen niet, regeringen niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus, onze Heer."

 

Overdenking van vandaag:

Scheiding is iets dat we vrezen. Of het nu scheiding is van een kind, een ouder, een partner, een vriend of van God. Jezus verdroeg scheiding van God door mens te worden en door gekruisigd te worden. Door Jezus' offer kunnen we weten dat we nooit gescheiden hoeven te zijn van de liefde van God. Hij droeg deze scheiding op zich opdat wij er nooit angst voor hoeven te hebben!

 

Gebed:

Grote Vader van alle mensen, dank u voor uw liefde voor mij. Dank u voor uw belofte dat niets me kan scheiden van uw liefde. Maak me meer bewust van uw vergezellende aanwezigheid in mijn leven. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

17 februari 2026 Romeinen 8:35-37
16 februari 2026 1 Johannes 3:11
15 februari 2026 1 Johannes 4:10
14 februari 2026 Johannes 13:34-35
13 februari 2026 Johannes 3:16
12 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:6-7
11 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:4-5
 

Home