Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Donderdag 12 maart 2026

 

2 Petrus 1:4

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid." (2Pe 1:4 STV)

"Hij heeft ons grote en waardevolle beloften gedaan. Daardoor bent u ontsnapt aan de verderfelijke zelfzucht die in de wereld heerst en krijgt u deel aan Gods eigen wezen."

"door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst."

"Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur."

"Hij zal zelfs Zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan Zijn eigen wezen."

 

Overdenking van vandaag:

God heeft ons gemaakt om te worden zoals hij in karakter en heiligheid. Wij zijn geroepen om deel te hebben aan de goddelijke natuur en wij zijn ervan verzekerd dat we zullen worden voorbereid voor het moment dat Jezus terugkomt. Zijn belofte is zeker wanneer wij ons eraan zullen toewijden om hem met ons hele hart te volgen!

 

Gebed:

Almachtige God, mijn Eeuwige Burcht, dank u dat u mij uw grote beloften geeft. Ik verlang ernaar om u meer volledig te kennen en in staat te zijn om uw gezicht vandaag te zien, zoals ik geloof dat ik uw gezicht zal zien op de dag van uw terugkeer. Bescherm mij en mijn hart alstublieft tegen verderf. In alle liefde en waardering bid ik in de naam van Jezus, de Ene die mij de uwe heeft gemaakt. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

11 maart 2026 Deuteronomium 7:9
10 maart 2026 1 Petrus 3:15
9 maart 2026 2 Timothėus 1:9
8 maart 2026 2 Korinthiėrs 1:3-4
7 maart 2026 Psalm 139:23-24
6 maart 2026 Jesaja 25:1
5 maart 2026 Deuteronomium 6:6-7
 

Home