Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 17 februari 2026

 

Romeinen 8:35-37

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft." (Ro 8:35-37 STV)

"Wie kan ons scheiden van Christus, die ons liefheeft? Leed of ellende, vervolging, honger of armoede, levensgevaar of de dood? Het is zoals de Schrift zegt: Om onze trouw aan u zijn we voortdurend in levensgevaar; we worden behandeld als slachtvee. Maar dat alles komen we zegevierend te boven, dankzij hem die ons liefheeft."

"Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad."

"Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: 'Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.' Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad."

"Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking? Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De dood? Wij lezen in de Psalmen dat wij, omdat wij bij Hem horen, de hele dag de dood voor ogen hebben. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dank zij Hem Die zoveel van ons houdt, de overwinning!"

 

Overdenking van vandaag:

Overwinnaars! We winnen!! Wanneer je het laatste boek in de bijbel openslaat, openbaringen, zie je die boodschap: christenen winnen omdat Jezus de enige ware overwinnaar is. Het maakt niet uit hoe het op dit moment in het gevecht gaat, onthoud dat we uiteindelijk winnen!

 

Gebed:

El Shaddai, almachtige God, dank u dat u de uiteindelijke overwinning voor mij verzorgd door Jezus uit de dood te doen opstaan. Ik weet dat hij als overwinnaar komt op de dag die u bepaald hebt, maar ik bid dat ik een leven mag hebben met veel zegevieringen voor u tot die dag. Ik bid in Jezus' naam, mijn strijdende Koning. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

16 februari 2026 1 Johannes 3:11
15 februari 2026 1 Johannes 4:10
14 februari 2026 Johannes 13:34-35
13 februari 2026 Johannes 3:16
12 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:6-7
11 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:4-5
10 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:1-3
 

Home