Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zaterdag 14 februari 2026

 

Johannes 13:34-35

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander." (Joh 13:34-35 STV)

"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'"

"Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander."

"Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'"

"Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef: heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar net zoveel liefde als Ik voor u heb. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat u mijn discipelen bent."

 

Overdenking van vandaag:

Hoe herken je volgelingen van Jezus? Hoe vind je Jezus? Jezus zei dat ze elkander liefhebben zoals hij zijn discipelen liefhad. In de directe context van deze passage in de bijbel betekent dit dat hij bereid is om opofferend en overvloedig te geven, door aan het kruis voor hen te sterven.  

Ook is hij bereid om onzelfzuchtig op een praktische manier lief te hebben, door hun voeten te wassen. Uit zijn dienstbaarheid wordt duidelijk dat hij bijna alles zou doen. Stel je voor dat wij allemaal het evangelie lazen en ons eraan zouden toewijden om elkaar in dezelfde mate lief te hebben als Jezus zijn discipelen liefhad!

 

Gebed:

Vader van medeleven en God van alle genade. Ik dank u dat u mij leert om lief te hebben door het voorbeeld van Jezus. Laten mijn woorden en handelingen zijn liefde reflecteren naar uw mensen, vandaag, morgen en tot de dag dat u ons thuisbrengt bij u. In de naam van Christus, mijn grote voorbeeld, bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

13 februari 2026 Johannes 3:16
12 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:6-7
11 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:4-5
10 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:1-3
9 februari 2026 2 Thessalonicensen 1:3
8 februari 2026 Matthėus 5:43-45
7 februari 2026 Psalm 97:10
 

Home