Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Woensdag 11 februari 2026

 

1 Korinthiėrs 13:4-5

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"De liefde is lankmoedig, zij is goedertieren; de liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen; Zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelve niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad;" (1Co 13:4-5 STV)

"Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op het eigen belang. Ze raakt niet beledigd, ze rekent het kwaad niet aan."

"De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe."

"De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,"

"De liefde is geduldig; de liefde is vriendelijk; de liefde is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots; zij kwetst niet, is niet egoļstisch en voelt zich nooit beledigd; zij neemt niemand iets kwalijk;"

 

Overdenking van vandaag:

Liefde richt zich niet op mij, maar op anderen. Elk van deze eigenschappen van liefde is gebaseerd op een zorgzame, barmhartige en vergevende houding waarin wordt uitgedrukt dat anderen waardevol zijn en waarin ik niet mijzelf en mijn wensen in het centrum plaats. Niet voor niets wordt vanouds gezegd: "The middle of sIn is a big I!" (In het centrum van de zonde staat een grote ik!) 

Wanneer "ik" belangrijker wordt dan "anderen" en wat "ik" wil en dat "ik" win meer van belang zijn dan wat een ander echt nodig heeft, dan ben "ik" de goede weg kwijt en toon "ik" niet de liefde van Christus.

 

Gebed:

Heilige Vader en opofferende Vader, leer mij om anderen te zien en te waarderen net zoals u doet. Ik weet dat u van mij hield toen ik niet beminnelijk was, en mij verloste toen ik het niet waardig was. Help mij om mijn ogen op anderen te richten en ze te zien zoals u ze ziet. Ik bid dit in de naam van Jezus. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

10 februari 2026 1 Korinthiėrs 13:1-3
9 februari 2026 2 Thessalonicensen 1:3
8 februari 2026 Matthėus 5:43-45
7 februari 2026 Psalm 97:10
6 februari 2026 Spreuken 21:21
5 februari 2026 Psalm 33:4-5
4 februari 2026 Psalm 18:1-2
 

Home