Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Zondag 7 april 2024

 

1 Thessalonicensen 4:7-8

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die [dit] verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, Die ook Zijn Heiligen Geest in ons heeft gegeven." (1Th 4:7-8 STV)

"God heeft ons niet tot losbandigheid geroepen maar tot een leven dat hem is toegewijd. Wie deze voorschriften naast zich neerlegt, wijst dus niet een mens af, maar God, God die u zijn heilige Geest geeft."

"Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar in heiliging. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u immers ook zijn Heilige Geest geeft."

"God heeft ons niet geroepen tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. Dus wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u zijn heilige Geest geeft."

"God heeft ons geroepen om zuiver voor Hem te leven en niet om ons met allerlei onzuiverheid in te laten. Wie dit afwijst, is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God, Die ons Zijn Heilige Geest geeft."

 

Overdenking van vandaag:

De oproep tot heiligheid is gemakkelijk te negeren in een wereld waarin veel verschillende normen nageleefd worden. Satan kan onze levensstijl vergelijken met de levensstijl van degenen om ons heen, ons wijsmakende dat onze zonden minder ernstig zijn in vergelijking met anderen. Maar de kwestie is niet onze zonden te vergelijken; de kwestie is een dankbaar hart dat gezuiverd werd door de Heilige Geest en gered werd door genade.  

De roep van de Geest tot heiligheid negeren, of minder serieus nemen, is God afwijzen. Laten we gepassioneerd zijn over heiligheid in ons leven, zowel omdat het is wat God wil en ook omdat het is wat we zouden moeten zoeken.

 

Gebed:

Vader, vergeef me dat ik probeerde de betekenis van mijn zonde te verminderen. Gebruik uw Geest om in mij een passie voor heiligheid te ontsteken en geef me alstublieft de kracht om te leven op een manier die u eer brengt voor alles wat u gedaan heeft om mij te redden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

6 april 2024 Galaten 4:6
5 april 2024 Kolossensen 4:5-6
4 april 2024 Galaten 4:4
3 april 2024 1 Thessalonicensen 4:3
2 april 2024 Efeziėrs 4:2-3
1 april 2024 Psalm 4:1
31 maart 2024 Spreuken 3:31-32
 

Home