Lees meer...

Gratis E-maildiensten!

Ontvang GRATIS dagelijks reflecties en meer via e-mail!

Dagelijkse Overdenking
Wat Jezus Deed
Dagelijks Christelijke Quote
Dagelijks Bijbelvers

 

Christelijke Overdenking

Dinsdag 10 februari 2026

 

1 Korinthiërs 13:1-3

         
  • Statenvertaling
  • GNV
  • NBG 1951
  • NBV
  • Het Boek

"Al ware het, dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal, of luidende schel geworden. En al ware het dat ik de [gave] der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap; en al ware het, dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al ware het, dat ik al mijn goederen tot onderhoud [der] [armen] uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven." (1Co 13:1-3 STV)

"Al sprak ik de talen van mensen en engelen: als ik geen liefde had, was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen en wist ik alles wat er te weten is, ja, al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen: als ik geen liefde had, was ik niets. Al gaf ik mijn hele bezit weg voor eten voor de armen, al gaf ik mijn lichaam en kon ik me daarop beroemen: als ik geen liefde had, zou het me niets baten."

"Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets."

"Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen–had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen–had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn–had ik de liefde niet, het zou mij niet baten."

"Als ik wel de talen van mensen en engelen zou spreken, maar geen liefde heb, klink ik als een dreunende gong of een schetterende cimbaal. Als ik Gods woord doorgeef, alle diepe dingen doorgrond en alles weet en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde heb, ben ik niets. Als ik mijn bezittingen stuk voor stuk uitdeel en mijn lichaam geef om te worden verbrand, maar geen liefde heb, dan heb ik er niets aan."

 

Overdenking van vandaag:

Liefde! In de week van Valentijnsdag willen we worden herinnerd aan de ware betekenis van liefde. Zonder liefde als drijfveer en zonder uiting van liefde, zouden alle "christelijke" bezigheden meer "bezigheden" zijn dan christelijk.  

Liefde is de uitdrukking van Jezus' karakter en zijn aanwezigheid in ons leven door daden die wij voor anderen doen. Dus verdwaal niet tijdens het jaarlijkse romantische wandelingetje.  

Teveel van ons vergeten de behoefte van degenen om ons heen aan een dagelijkse dosis liefde, die zo vaak in de dagelijkse omgang verloren gaat. Laten wij het hele jaar door liefde tonen en zo tonen leerlingen van Jezus te zijn. (zie Joh. 13:34-35)

 

Gebed:

Lieve hemelse Vader, heel veel dank voor het tonen van uw liefde door Jezus. Help mij om net zo lief te hebben zoals hij deed; onzelfzuchtig, opofferend en aanhoudend, zodat anderen uw liefde kunnen leren kennen door mijn daden. In Jezus' naam bid ik. Amen.

 

Lees deze overdenking in:
- Engels
- Spaans
- Portugees

 

Vorige Overdenkingen

9 februari 2026 2 Thessalonicensen 1:3
8 februari 2026 Matthëus 5:43-45
7 februari 2026 Psalm 97:10
6 februari 2026 Spreuken 21:21
5 februari 2026 Psalm 33:4-5
4 februari 2026 Psalm 18:1-2
3 februari 2026 Psalm 59:16
 

Home